3ης Σεπτεμβρίου 8, Κοζάνης, - Τ.Κ.: 50132

Τηλέφωνο: 2461023320

Κινητό: 6970374826

E-mail: mpaggos@gmail.com

Υπεύθυνος: Κος Γιάννης

Κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Επισκεψιμότητα: 4101

Ιστοσελίδα: http://www.mpaggos.gr